Dobré mravy jogína-2

PŘIJĎTE VČAS – prokazujte respekt svému učiteli, ostatním studentům jogy, sami sobě a svému cvičení tím, že na hodinu přijdete včas. Pokud se někdy vyjímečně zpozdíte, vstupujte do místnosti potichu a nerušte ostatní.

CHOĎTE NA HODINU VHODNĚ OBLEČENI – cvičte nejlépe v čistém a pohodlném oblečení, myslete na své spolustudenty.

DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ HYGIENU – pokud můžete, před hodinou se osprchujte, nepoužívejte parfém či jiné aromatické přípravky, vůně mohou rušit při dechovém či samotném cvičení jogy, u někoho se může projevit i alergie.

MLUVTE SE SVÝM UČITELEM – před začátkem hodiny oznamte svému učiteli v soukromí své zdravotní či jakékoliv omezující problémy, nebojte se i během hodiny říct, pokud cítíte v některé pozici bolest o radu.

CO VÁŠ UČITEL NENÍ – neočekávejte od svého učitele více schopností než má, poradí vám s pozicemi, dechovým cvičením nebo meditací, ale není vaším psychologem či léčitelem (lékařem).

NASLOUCHEJTE SVÉMU TĚLU – nenuťte se dělat věci na které se zrovna necítíte, modifikujte pozice za pomoci pomůcek či je úplně vynecháte, poslouchejte a respektujte své tělo.